fredag 14 april 2017

Avsnitt 7 - Påsk special - om häxor, mjölkharar och annat oknytt


Hembygdspodden har letat i arkivet efter berättelser om häxor, mjölkharar, gamla påsktraditioner och andra sällsamma ting - skrivna av sedan länge döda sockenbor. Häng med.

måndag 3 april 2017

Extra: Stubbarna i Hultaviken över 10 000 år gamla
Arkeologen Carl Persson, som tidigare berättat om Skogarna på Bolmens botten här i hembygdspodden, har på uppdrag av Odensjö Hembygdsförening daterat en av de stubbar som kom i dagen under det låga vattenståndet i Bolmen under sommaren.  Resultatet av Kol-14 testet är nu klart och det visar att stubben på bilden är 10 200 år gammal! 2000 år äldre än det tidigare fyndet i södra Bolmen.
Det kan röra sig om de allra första tallarna som växte i Småland efter istiden, menar Carl Persson.
Kanske ett av de äldsta fynden av bevarade trädstubbar i Sverige.

- Vi är både glada och fascinerade över fyndet i vår socken, säger Hembygdsföreningens ordförande Jenny Svensgård.
Fyndet är unikt och visar på att Bolmen genomgått en så kallad sjötippning efter istidens slut. Alltså att de södra delarna av sjön Bolmen som reste sig först efter att isen drog sig tillbaka norrut senare dränktes av vattenmassor när de norra delarna också reste sig upp.  En effekt av att den kilometertjocka isen drog sig tillbaka norrut.
Resultatet är att det på Bolmens botten finns ett unikt bevarat skogslandskap som kan berätta om hur Smålands första skogar efter istiden såg ut.  Och bland skogarna fanns också människor. Och möjligheten att finna bevarade fynd av de första bosättningarna efter istiden som inte bara är av sten är fascinerande, menar arkeologen Carl Persson.
- Allt finns ju bevarat där nere.
Men hotet mot fynden kommer från den låga vattennivå som man tillåtit under vintern. Det hade räckt med ett halvmeter högre vattenstånd för att bevara fynden. Och varje gång de kommer till ytan så förstörs ännu en bit av de över 10 000 år gamla fynden.
-Jag hoppas att länsstyrelsen tar tag i detta på något vis, säger Carl Persson på Fornforskaren AB i Halmstad.


Historien bakom skogarna på Bolmens botten kan du höra Carl  berätta om här, dock innan dateringen var klar. Här var bara stubben i södra änden daterad. 8000 år gammal.